Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:36
-00:13:23
+00:46:39
6110 2229
K25 : 491
216 / 218
-00:01:06
+00:44:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii