Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:49
-00:31:10
+00:28:52
4177 1089
K30 : 254
182 / 261
-00:20:00
+00:23:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii