Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:26:31
+00:33:31
5028 1552
K25 : 353
177 / 218
-00:14:14
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii