Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:31:59
+00:28:03
3968 996
K25 : 233
149 / 249
-00:23:32
+00:23:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii