Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:43
-00:43:32
+00:34:50
4835 782
201 / 260
-00:24:23
+00:26:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii