Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:51
-01:00:24
+00:17:58
684 647
36 / 256
-01:00:24
+00:09:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii