Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:45
-00:37:37
+00:35:24
6320 1889
K30 : 899
283 / 350
-00:27:48
+00:29:43
01:03:18
-00:28:41
+00:31:21
4680 1361
K30 : 316
197 / 257
-00:17:20
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii