Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:17
-00:46:45
+00:32:35
5653 1634
K20 : 443
175 / 226
-00:21:59
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii