Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:33
-00:47:42
+00:30:40
4020 527
86 / 136
-00:26:14
+00:21:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii