Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:11
-00:26:48
+00:33:14
4988 1532
K25 : 347
183 / 227
-00:20:56
+00:28:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii