Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:29:50
+00:30:12
4447 1230
K25 : 283
171 / 249
-00:21:23
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii