Agnieszka Nowak-Szpura

Jeronimo Martins
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:09:22
-00:22:37
+00:37:25
5560 1879
K25 : 435
2
229 / 249
-00:14:10
+00:33:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii