Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:23
-00:29:36
+00:30:26
4502 1261
K30 : 291
195 / 261
-00:18:26
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii