Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:09
-00:17:50
+00:42:12
5920 2093
K25 : 470
175 / 191
-00:06:25
+00:39:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii