Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:54
-00:31:05
+00:28:57
4197 1100
K25 : 260
162 / 249
-00:22:38
+00:24:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii