Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:41
-00:25:18
+00:34:44
5200 1653
K30 : 381
1
213 / 257
-00:13:57
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii