Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:50
-00:23:09
+00:36:53
5487 1831
K25 : 421
192 / 218
-00:10:52
+00:34:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii