Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:26:01
+00:34:01
5098 1592
K25 : 366
209 / 249
-00:17:34
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii