Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:46
-00:26:13
+00:33:49
5067 1574
K25 : 363
207 / 249
-00:17:46
+00:29:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii