Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:39
-00:27:20
+00:32:42
4902 1479
K25 : 336
171 / 218
-00:15:03
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii