Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:56
-00:23:03
+00:36:59
5500 1838
K25 : 423
193 / 218
-00:10:46
+00:34:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii