Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:21
-00:16:38
+00:43:24
5980 2136
K30 : 515
251 / 261
-00:05:28
+00:38:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii