Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:02
-00:22:57
+00:37:05
5512 1846
K25 : 426
195 / 218
-00:10:40
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii