Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:18
-00:30:41
+00:29:21
4282 1142
K25 : 266
157 / 227
-00:24:49
+00:24:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii