Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:10
-00:28:49
+00:31:13
4652 1346
K25 : 310
174 / 227
-00:22:57
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii