Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:43
-00:29:16
+00:30:46
4564 1296
K25 : 298
178 / 249
-00:20:49
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii