Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:25:22
+00:34:40
5184 1644
K25 : 377
212 / 249
-00:16:55
+00:30:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii