Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:04
-00:40:11
+00:38:11
5378 4389
224 / 260
-00:29:22
+00:33:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii