Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:24:44
+00:35:18
5287 1706
K25 : 396
216 / 249
-00:16:17
+00:31:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii