Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:48
-00:15:11
+00:44:51
6052 2190
K25 : 485
215 / 218
-00:02:54
+00:42:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii