Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:00
-00:27:59
+00:32:03
4805 1426
K25 : 324
191 / 249
-00:19:32
+00:27:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii