Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:23
-00:27:36
+00:32:26
4863 1458
K30 : 334
1
202 / 257
-00:16:15
+00:28:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii