Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:46
-00:14:13
+00:45:49
6077 2205
K25 : 487
183 / 191
-00:02:48
+00:42:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii