Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:16
-00:31:43
+00:28:19
4040 1023
K25 : 241
144 / 227
-00:25:51
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii