Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:41
-00:26:18
+00:33:44
5057 1568
K25 : 360
148 / 191
-00:14:53
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii