Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:12
-00:54:33
+00:25:26
2681 2494
100 / 251
-00:50:10
+00:23:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii