Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:31
-00:47:14
+00:32:45
4778 4140
84 / 143
-00:31:08
+00:21:41
01:07:07
-00:41:08
+00:37:14
5222 4306
83 / 116
-00:35:35
+00:25:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii