Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:56
-00:27:03
+00:32:59
4954 1511
K25 : 342
174 / 218
-00:14:46
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii