Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:34
-00:27:25
+00:32:37
4888 1474
K30 : 342
208 / 261
-00:16:15
+00:27:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii