Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:10
-00:31:49
+00:28:13
4012 1011
K25 : 238
147 / 218
-00:19:32
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii