Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:01
-00:40:44
+00:36:32
9795 6953
328 / 392
-00:19:08
+00:27:56
00:56:20
-00:39:29
+00:26:24
5198 4584
174 / 339
-00:34:13
+00:16:38
00:58:24
-00:48:10
+00:28:47
4803 4251
179 / 309
-00:33:25
+00:22:53
01:00:44
-00:48:01
+00:31:58
4596 4016
197 / 288
-00:29:08
+00:25:44
00:58:12
-00:50:03
+00:28:19
3368 2990
132 / 260
-00:30:54
+00:19:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii