Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:54
-00:27:05
+00:32:57
4949 1507
K25 : 341
143 / 191
-00:15:40
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii