Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:53
-00:30:06
+00:29:56
4395 1200
K25 : 276
164 / 227
-00:24:14
+00:25:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii