Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:24:44
+00:35:18
5286 1705
K25 : 395
157 / 191
-00:13:19
+00:32:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii