Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:05
-00:15:54
+00:44:08
6026 2168
K30 : 523
254 / 261
-00:04:44
+00:38:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii