Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:27:27
+00:32:35
4883 1470
K25 : 334
195 / 249
-00:19:00
+00:28:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii