Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:25:22
+00:34:40
5188 1648
K25 : 379
154 / 191
-00:13:57
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii