Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:36
-00:29:23
+00:30:39
4535 1280
K25 : 295
170 / 227
-00:23:31
+00:26:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii