Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:23:46
+00:36:16
5412 1782
K25 : 410
202 / 227
-00:17:54
+00:31:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii