Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:57
-00:25:02
+00:35:00
5240 1678
K25 : 384
186 / 218
-00:12:45
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii